Zákonné povinnosti pro web obce

Legislativní povinnosti internetových stránek obce

Obcím je českými zákony stanoveno několik základních povinností,

které naši specialisté neustále sledují nové právní předpisy a hlídají změny v legislativě související s problematikou obecních úřadů. Řešení ihned zapracováváme do stránek obce.
Navíc každý týden stránky našich zákazníků kontrolujeme, upozorňujeme je na chyby a navrhujeme jejich nápravu.

Internetové stránky obcí musí obsahovat elektronickou úřední desku,

která má být aktuální a věcně i obsahově shodná s "papírovou".

Internetové stránky obcí musí obsahovat povinné informace

Jedná se o souhrn 17 bodů - povinností, které musí úřad každé obce na svých stránkách zveřejnit. Často obce zapomínájí na zveřejnění obecních rozpočtů, vyhlášek, formulářů pro řešení životních situací nebo výroční zprávu.

Internetové stránky obcí musí být bezbariérově přístupné

Spousta našich spoluobčanů je tělesně postižena, hodně návštěvníků stránek používá různé hardwarové i softwarové vybaní. Úřady nebo správci webů, kteří se dostatečně neorientují v problematice bezbariérově přístupného webu, často provozují web, který je pro výše uvedené návštěvníky špatně nebo vůbec dostupný.

Obce musí mít elektronickou podatelnu

Elektronická podatelna je nezbytná pro příjem elektronických dokumentů. Každý úřad určuje pravidla a formáty dokumentů, které je schopen přijmout.


Nový správní řád a další zákonné povinnosti vyžadují po obecních úřadech násobně více povinností v elektronickém způsobu zpracování dat. Nejen webové stránky obcí tím získávají zcela nového významu. Nyní se již úřad neobejde bez webu spravovaného redakčním systémem. Také již nelze spoléhat na negarantované služby amatérských nadšenců nebo statické weby, bez možnosti komfortní správy celého webu obce úředníkem s alespoň průměrnými znalostmi práce s PC.

Chceme nový WEB

Máme náš web v pořádku?