Přístupný web

Přístupný web
Vyhláška 64 ze dne 7. února 2008

o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)


Přístupný web a jak se vyvarovat chyb