Elektronická podatelna
Vyhláška 496/2004 Sb.
Nařízení vlády 495/2004 Sb. k provádění zákona o elektronickém podpisu